Welke diensten bieden wij u aan?

Onroerend goed

 • het opmaken van koopovereenkomsten
 • het opmaken van akten van levering van particulier en zakelijk onroerend goed
 • het vestigen van hypotheken
 • het begeleiden van nieuwbouwprojecten
 • het vestigen en/of wijzigen van het recht van erfpacht en andere zakelijke rechten
 • het organiseren en begeleiden van onroerend goedveilingen
 • het splitsen in appartementsrechten
 • het leveren van lidmaatschapsrechten

 

Personen- en familierecht

 • het opstellen van testamenten en samenlevingsovereenkomsten
 • het adviseren inzake codicillen
 • het afwikkelen van nalatenschappen
 • het aangeven van schenkings- en successierechten
 • het opstellen van schenkingsakten
 • het opstellen en wijzigen van partnerschaps-/huwelijksvoorwaarden
 • het regelen van bewind
 • het regelen van voogdij
 • het regelen van de verdeling na echtscheiding of uiteengaan van samenwoners

 

Ondernemingsrecht

 • het oprichten van een eenmanszaak, V.O.F., B.V., N.V., cooperatie, stichting of vereniging
 • het opstellen van statuten en wijzigen daarvan
 • het uitgeven, leveren en certificeren van aandelen
 • het regelen van overnames, fusies en reorganisaties
 • het adviseren rondom fiscale aspecten in het ondernemingsrecht
 • het regelen van kapitaalvermindering

 

Bottom